: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 8/6/2530 : :


นา
ชื่อ-นามสกุล : 
สโรชา  เอี่ยมอร่าม
ชื่อเล่น : 
นา
วันเกิด : 
8 มิ.ย. 2530
อายุ : 
27
เพศ : 
E-mail : 
na_ka_ta08@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :