[ meenordii ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ภัชภิชา อันทะไชย
ชื่อเล่น : 
มีน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/4/2538
อายุ : 
22
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
meenordii@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
131/23 ม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 
40000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0945046725
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา