ชื่อ - นามสกุล :นางอรัญญา ชัยเนตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :182/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Telephone :
Email :aranya.ch@tbc-kk.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : สำนักการศึกษาภาคพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา