ชื่อ - นามสกุล :นางนันทาศิริ ณัฐเบรน
ตำแหน่ง :คณบดีบัญชี การตลาด และพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :งานแผนงานสาขา/งานวิชาการของสาขา-หลักสูตร
ที่อยู่ :182/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงานสาขา/งานวิชาการของสาขา-หลักสูตร
กลุ่ม / แผนก : คณบดีบัญชี การตลาด และพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงานสาขา/งานวิชาการของสาขา-หลักสูตร