ชื่อ - นามสกุล :นายสงกรานต์ ชาวดร
ตำแหน่ง :คณบดีคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :งานแผนงานสาขา/งานวิชาการของสาขา-หลักสูตร
ที่อยู่ :9/99 หมู๋ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Telephone :036756011
Email :songkran.ch@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงานสาขา/งานวิชาการของสาขา-หลักสูตร
กลุ่ม / แผนก : คณบดีคอมพิวเตอร์
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงานสาขา/งานวิชาการของสาขา-หลักสูตร