ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิภัทรา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :งานกิจกรรมสาขา SSR/งานฝึกประสบการณ์
ที่อยู่ :182/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณบดีคอมพิวเตอร์
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจกรรมสาขา SSR/งานฝึกประสบการณ์