ชื่อ - นามสกุล :นายชนโชติ กิ่งเมืองเก่า
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ที่อยู่ :182/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Telephone :
Email :chanachot.ki@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณบดีคอมพิวเตอร์
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา