ชื่อ - นามสกุล :นางอุทัยวรรณ บุตรโยจันโท
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :งานสารสนเทศ/งานพัฒนาบุคลากร/งานสารบรรณ/บุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศ/งานพัฒนาบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : คณบดีบัญชี การตลาด และพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศ/งานพัฒนาบุคลากร