ชื่อ - นามสกุล :นายนุกูล กัณทรดุษฎี
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา/วิจัยสาขา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณบดีบัญชี การตลาด และพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา/วิจัยสาขา