ชื่อ - นามสกุล :นางจิตวรรณ รักษาชน
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :งานแผนงาน/งานวิจัยประเมินคุณภาพฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณบดีคอมพิวเตอร์
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงาน/งานวิจัยประเมินคุณภาพฯ