ชื่อ - นามสกุล :นางบังอร ไทยประเสริฐ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักการศึกษาภาคพิเศษ
หน้าที่หลัก :การศึกษาภาคพิเศษ(สมทบ)
ที่อยู่ :182/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : การศึกษาภาคพิเศษ(สมทบ)
กลุ่ม / แผนก : สำนักการศึกษาภาคพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : การศึกษาภาคพิเศษ