ชื่อ - นามสกุล :นายธีรชัย โสมคำ
ตำแหน่ง :งานอาคารสถานที่/งานซ่อมบำรุง
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่/งานซ่อมบำรุง