ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจาริยา เจริญฤทธิ์
ตำแหน่ง :อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลัก :งานสาขาวิชาพื้นฐาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณบดีบัญชี การตลาด และพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสาขาวิชาพื้นฐาน