ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราพร นาขันดี
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :งานบริการ-ธุรการ/การเงิน
ที่อยู่ :182/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริการ-ธุรการ/การเงิน
กลุ่ม / แผนก : สำนักบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริการ-ธุรการ/การเงิน